Egyesületünk

A Natura Integrált Közösségi Szolgáltató Terekért Közhasznú Egyesület elő kívánja mozdítani a térségben élők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az egyesület célja, hogy a Dél-dunántúli régió fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Az egyesület célja továbbá a nagycsaládosok és időskorúak segítése, támogatása.


A szervezet illetve annak tagjai a helyi közösségteremtés érdekében vállalja:

 • közösségi célú kezdeményezésekhez támogatást biztosít
 • feltételeket biztosít a közösségek kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez
 • különféle ifjúsági közösségi programok szervezését, amelyek célja a közösségfejlesztési folyamatok generálása és követése,
 • közösségi terek létrehozását, non-profit szolgáltató irodák működtetését, valamint jogvédő tevékenység nyújtását.
 • a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjainak felkarolását,
 • Dél-dunántúli régióban élők érdekeinek megjelenítését,
 • sajátos eszközeivel szerepet vállal a közélet javításában,
 • az idős és a fiatal generációk közötti párbeszéd érdekében tevékenykedik,
 • munkahelyek teremtését segíti elő,
 • támogatja a Dél-dunántúli régióban hasonlócéllal működő szervezeteket,
 • ügyel a környezet tisztaságára. A Dél-dunántúli régió természeti kincseinek megőrzése érdekében tevékenykedik.

Az egyesület céljait működése során megrendezésre kerülő akciók, rendezvények, konferenciák, képzések során valósítja meg.

Célok bemutatása, eddigi tevékenység, elért eredmények:

Natura Integrált Közösségi Szolgáltató Terekért Közhasznú Egyesület, mint a Dél-balatoni Helyi Közösség alapító tagja rendszeres segítséget nyújtunk a közösség buzsáki taggyűléseinek lebonyolításakor. A közösség zártkörű részvénytársasággá való alakulása után a G Fivérek Kft támogatta Egyesületünket 26 db egyenként 1000 Ft névértékű részvény nevünkben való befizetésével, mely tovább biztosítja a Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. közgyűlésein Egyesületünk képviseletét 26 szavazati joggal. Ezen felül egyesületünk kiemelt figyelemmel kezelte a Fonyódi Kistérség jövőbeni fejlődését és fejlesztését szolgáló pályázatok és projektek szakmai adaptációját. Tevékenységünk legfontosabb programja volt az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek című pályázatban való részvétel előkészítése, a szakmai koncepción nyugvó, térségi és civil kezdeményezések számára működési helyszínt biztosító közösségi tér kialakítása. Balatonkeresztúr Önkormányzatával, valamint a térség civil szervezeteivel szoros együttműködés került kialakításra a közös fejlesztési koncepciók magvalósítására. Egyesületünk szakmai pályázatot nyújtott be az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) cím elnyerésére, és annak megvalósítása érdekében Balatonkeresztúr Község területén. Egyesületünk partnerként több helyi civil Szervezettel együttműködve szervezett már kirándulásokat, sétákat, Badacsonyban, Fonyód illetve Somogyvár településeken.


Elnök

Zádori Krisztián – elnök